Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Oplev autismeklassen

Du har mulighed for at opleve livet som gymnasieelev og Næstved Gymnasium og HF.

Orienteringsaften blev afholdt torsdag 11. januar 2024.

Orienteringsaftenen er særligt for kommende elever og deres forældre, der kan få svar på en masse spørgsmål.

Læs mere her.

 

I et brobygningsforløb

Vi har et 2-dages brobygningsforløb hvert år mandag-tirsdag i uge 48. Her kan du prøve at gå i gymnasiet og modtage undervisning sammen med de andre brobygningsdeltagere på autisme-linjen. Undervisningen er fra kl. 8.00 -13.35.
Se mere her.

 

Besøgsdag (1 dag):

Besøgsdagene er beregnet for de elever, som ikke har mulighed for at komme i brobygning. Du er velkommen til at have en forælder eller lærer med, men meddel det ved tilmeldingen, så vi er sikker på at have plads.

Datoer i foråret er:

uge 4: 22/1 kl. 10-12

uge 6:  6/2 kl. 10-12

 

Program for besøgsdagen

10 - 10.10: Eleverne i besøgsklassen præsenterer sig for hinanden.

10.10 – 10.40: kort oplæg af Charlotte Madsen, koordinator for autismeklasserne om, hvad det indebærer at gå i autismeklassen. Du er velkommen til at stille spørgsmål.

10.40 - 10.50: Pause

10.50 – 11.10: Elever fra autismeklassen fortæller om at gå på NGH

11.10 – 11.25: Rundvisning i autismefløjen og evt. resten af skolen 

11.25 – 11.50: Frokost. Medbring madpakke eller benyt kantinen.
Her er også mulighed for at tale med Charlotte Madsen, hvis man har individuelle spørgsmål

11.50 – 12.00: Spørgsmål og opsamling ved Charlotte Madsen.

 

 

Se brochuren om autismelinjen her. 

 

Kontakt

Koordinator Charlotte Madsen, tlf. 55 72 06 76, mobil 27 20 41 11.

Vejleder for autismeklasserne Henrik Rose, mobil 21 54 30 66.