HF

HF er en bred to-årig uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelser inden for en lang række områder. 

Hf er en bred uddannelse, som giver dig indsigt i mange fagområder. Uddannelsen udvikler dine evner til faglig fordybelse og en forståelse af sammenhæng mellem fagene. På hf er fagene nært forbundet med deres professionsrettede perspektiver, dvs. hvordan fagene anvendes i praksis inden for forskellige erhverv. I undervisningen lægges der derfor vægt på både det teoretiske og det mere professionsrettede, bl.a. hvordan fagene anvendes i forhold til videre uddannelse og job.

Uddannelsen henvender sig både til dig, der kommer direkte fra grundskolen (9. og 10. klasse) og til dig, der har prøvet noget andet i en periode. Hf er en bred uddannelse bygget op af en bred, almen fagrække.

Vi lægger vægt på at, at du lærer at forholde dig reflekterende og ansvarligt til din omverden, dvs. medmennesker, natur og samfund, ligesom vi lægger på udviklingen af dine personlige kompetencer med udgangspunkt i grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Hvad kan du bruge en HF-uddannelse til?

Hf giver adgang til alle videregående uddannelser - også universitetet - men da nogle uddannelser kan kræve bestemte fag på særlige niveauer, kan du få brug for at supplere med andre fag.
På ”Adgangskortet” kan du se hvilke fag og niveauer, der er nødvendige for at komme ind på forskellige uddannelser. Dit karaktergennemsnit har også betydning.

Adgangskortet” har samlet alle videregående uddannelser i områder, fx ”Medicin, sundhed og pleje”. Du skal først trykke på ”HF”. Trykker du derefter på området, kan du se alle uddannelser inden for sundhedsområdet. Trykker du på den enkelte uddannelse, kan du se hvilke fag, der kræves.

Hf's opbygning

Hf-uddannelsen foregår over fire semestre (halvårlige forløb), hvor der undervises i obligatoriske fag og faggrupper samt fagpakker og valgfag, og der indgår derudover et antal projekt- og praktikforløb.

De obligatoriske fag og faggrupper er for alle elever:

  • Dansk på A-niveau.
  • Engelsk på B-niveau.
  • Matematik på C-niveau.
  • En kultur- og samfundsfaggruppe bestående af historie på B-niveau og religion og samfundsfag på C-niveau.
  • En naturvidenskabelig faggruppe bestående af biologi, geografi og kemi, alle på C-niveau.
  • Enten faget idræt eller ét af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, dramatik, eller musik.

Alle fag og faggruppeforløb afsluttes med eksamen. 

I slutningen af 2. semester vælger du fagpakke i forhold til interesse samt mål for videreuddannelse efter hf. En fagpakke er en kombination af to fag på A, B eller C niveau, og fagpakkeforløbene foregår som udgangspunkt i 3. og 4. semester.

Undervisningen på hf tilrettelægges med vægt på både det teoretiske og det anvendelsesorienterede og professionsrettede. Gennem praktik får du mulighed for at afprøve din viden ude i virkeligheden f.eks. på en folkeskole eller i en virksomhed, og dermed blive klogere på, hvilken uddannelse du skal vælge efter hf.

Skolen har et særligt samarbejde med politiet med henblik på forberede elever, som ønsker at videreuddanne sig inden for politi, Falck eller redning.


Du kan læse mere om Næstved Gymnasium og HF's fagpakker her:

 

Fagpakker 2019

Samfund og økonomi
Fag og niveauer: Matematik B og samfundsfag B
Fagpakken for dig, der er interesseret i, hvad der rører sig i samfundet og i rammerne for udvikling af velfærdssamfundet. Kan vi forudsige, hvem der bliver ramt af arbejdsløshed? Er der råd til velfærd i fremtiden? Fagene matematik og samfundsfag spiller her super godt sammen!

Vi finder svar på spørgsmålene ved at komme ud af klasselokalet. Vi skal lave spørgeskemaundersøgelser og regne på de data, vi indsamler. Vi skal besøge magtens centrum i København og de lokale politikere og erhvervslivet i Næstved. Og så skal vi på studietur, men du som elev skal være  med til at bestemme hvorhen!

Medier og IT - med mulighed for esport
Fag og niveauer:
Mediefag B og Informatik C
Du får mulighed for at dyrke din interesse, samtidig med at du tager en fuld HF, hvis du vælger denne fagpakke. Du udvikler kompetencer, som er relevante, både for dit studie og når du dyrker esport, og du udvikler dit talent og netværk inden for esport og introduceres for uddannelses- og jobmuligheder inden for området.

Som en del af fagpakken får du således mulighed for at få træning i diverse spil, og undervisning omhandlende esports kultur, og der bliver mulighed for at deltage i turneringer og komme på ekskursioner relateret til medier, esport og gaming generelt. Der vil også kunne være fokus på planlægning og produktion af esportsturneringer og produktion af esportsudsendelser. 

Mennesker og samfund
Fag og niveauer: Samfundsfag B og Psykologi C
Fagpakken er for dig, som interesserer dig for individets samspil med samfundet. Temaer i undervisningen kan være:

- Fordomme og racisme. Hvorfor og hvordan opstår dette og hvad medfører det?
- Hvem har gjort dig til den du er? Er det dine forældres gener, samfundet eller dig selv?
- Hvad gør gruppen ved dig? Hvordan kommunikerer vi i gruppen?
- Hvem bestemmer i dit liv? Er det dig selv, samfundet eller din personlighed?

Mennesker og pædagogik
Fag og niveauer: Biologi B og psykologi C
Denne fagpakke er for dig, der er interesseret i menneskets krop og psyke.
Undervisningen er både teoretisk og praktisk. I undervisningen indgår feltarbejde fx i en vuggestue, og vi samarbejder også med andre eksterne parter. 
I samarbejdet mellem fagene indgår temaer som arv og miljø, evolution og genetik, og hvad personlighed egentlig er.

Idræt
Fag og niveauer: Matematik B og Idræt B
På idrætslinjen – som kræver at du har valgt Idræt C – får du både en række forskellige idrætsoplevelser, og du opnår viden om kroppen; hvordan man bedst kan træne mod et konkret mål eller som en vigtig del af en sund livsstil. Du lærer også at forstå idrættens rødder og rolle i samfundet, og på den måde kan du sætte dit eget forhold til idræt i perspektiv.

I matematikundervisningen benyttes idræt bl.a. som case, så det, du erfarer i Idræt, analyseres og beskrives i Matematik.

Business
Fag og niveauer: Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C
I denne fagpakke får du mulighed for at stifte bekendtskab med de overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med at oprette en virksomhed, og hvordan man opstiller en strategi for at udvikle en virksomhed. Som en del af dette lærer du om samfundet og de vilkår, der er for både offentlige og private virksomheder.

Fagpakken henvender sig især til dig, hvis du er interesseret i handel og har et ønske om at eje eller være en del af en virksom - hed en dag.

Så drømmer du måske om at starte din egen virksomhed? Interesserer du dig for, hvordan økonomi og politik spiller sammen? Så er denne fagpakke noget for dig.

Universitetspakke (supplerende)
Hvis du drømmer om at læse videre på universitetet, skal du vælge Universitetspakken udover  en af de andre fagpakker. Når du vælger Universitetspakken, hæves niveauerne for to af dine fag og den samlede undervisningstid øges med 250 timer.

I oversigterne herunder kan de se følgende:

1. Oversigt over hvor mange valgfag du kan vælge sammen med de enkelte fagpakker.

2. Oversigt over hvilke fag du har mulighed for at vælge i "universitetspakken".

3. Oversigt over mulige valgfag på HF.

1. HF VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2019-2021 

 

FAGPAKKE Valgfag Min Valgfag Max
Samfund og økonomi Matematik B Samfundsfag B 1C 1B eller 2C
Medier og IT - med mulighed for esport  Mediefag B Informatik C 1B 1B eller 2C
Idræt Matematik B Idræt B 1C 1B eller 2C
Mennesker og pædagogik Biologi B Psykologi C 1B  1B eller 2C
Mennesker og samfund Samfundsfag B Psykologi C 1B  1B og 1C
Business Samfundsfag B  Erhvervsøkonomi C  1B  1B og 1C

2. VALGFAG MED UNIVERSITETSPAKKEN

 

Mulige

sammensætninger af

"universitetspakken"


Engelsk A Biologi B

 

Afhænger af valget

af "standardpakken" ovenover


 

Engelsk A Idræt B
Engelsk A  Kemi B
Engelsk A Matematik B
Engelsk A Samfundsfag B

 

3. MULIGE VALGFAG PÅ HF


Valgfag C Valgfag B
Astronomi C Billedkunst B
Design og arkitektur C Biologi B
Erhvervsøkonomi C Drama B
Filosofi C Idræt B
Fysik C Kemi B
Informatik C Matematik B
Innovation C Musik B
Latin C Naturgeografi B
Mediefag C Religion B
Psykologi C Samfundsfag B
Retorik C Tysk fortsætter B
  Kinesisk B