Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Valgfag STX og HF

Her kan du se en oversigt over hvilke valgfag, du kan vælge. Valgfagene er afhængige af niveau, årgang, studieretning og dine øvrige valg. 

 


STX-VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2021-2024

Sprog Kunstneriske Øvrige humaniora Samfunds-
videnskabelige
Naturviden-
skabelige
Engelsk A Billedkunst B, C Filosofi C Erhvervsøkonomi C Astronomi C
Fransk fortsætter A Design og arkitektur B, C Psykologi B, C Samfundsfag B Biologi B, C
Fransk begynder A, B Dramatik B, C Religion B Innovation C Fysik B, A
Spansk A Mediefag B, C Retorik C   Idræt B
Tysk fortsætter A, B Musik B, C     Informatik B, C
Kinesisk A, B       Kemi A, B, C
Latin C       Matematik A, B
Russisk A       Naturgeografi B, C
 

STX-VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2022-2025

Sprog Kunstneriske Øvrige humaniora Samfunds-
videnskabelige
Naturviden-
skabelige
Engelsk A Billedkunst B, C Filosofi C Erhvervsøkonomi C Astronomi C
Fransk fortsætter A Design og arkitektur B, C Psykologi B, C Samfundsfag B Biologi B, C
Fransk begynder A, B Dramatik B, C Religion B Innovation C Fysik B, A
Spansk A Mediefag B, C Retorik C   Idræt B
Tysk fortsætter A, B Musik B, C     Informatik B, C
Kinesisk A       Kemi A, B, C
Latin C       Matematik A, B
Russisk A       Naturgeografi B, C
 

 

HF-VALGFAG GÆLDENDE FOR ÅRGANG 2022-2024

(med forbehold for ændringer)

Valgfag C Valgfag B
Astronomi Billedkunst
Design og Arkitektur Biologi
Erhvervsøkonomi Dramatik
Filosofi Idræt
Fysik Kemi
Informatik Matematik
Innovation Musik
Mediefag Naturgeografi
Psykologi Matematik
Retorik Psykologi
Tysk

Religion 

Billedkunst Samfundsfag 
Dramatik Tysk
Musik