Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Billedkunst

I billedkunst får du både praktisk og teoretisk viden om maleri, skulptur, installation og arkitektur som udtryksform.

I faget Billedkunst på C-niveau (og på B-niveau) lærer du at skelne mellem personlig kunstoplevelse og analytisk tilgang. Du lærer at forstå kunstfaglige tekster på et elementært niveau og at løse enkle analyseopgaver ud fra andres eller egne billeder.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb og projektperioder, hvor du arbejder individuelt eller i gruppe. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt, individuelt projekt.
Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

Der bruges også IT i undervisningen blandt andet som kommunikationsmiddel, billedreproduktivt medie og til informationssøgning.