Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bliver du syg til eksamen?

Hvis der sker det uheldige, at du bliver syg op til en eksamen, skal du kontakte kontoret.

Hvis du bliver syg, skal du straks kontakte skolen telefonisk og i åbningstiden. Du skal tale med en på kontoret - det er ikke nok at lægge en telefonbesked.
Kontoret vil informere dig om, hvordan du skal forholde dig, men vigtig er det, at du indhenter lægelig
dokumentation for sygdommen samme dag.

Eksamensinstruktion
Alle klasser kommer til eksamensinformation inden undervisningens afslutning. Eksamensinstruktionerne er lagt ind i Lectio og der er mødepligt.

I forbindelse med eksamensinstruktionen udleveres et eksamenshæfte, hvor der er uddrag af relevante dele læreplaner, uddrag fra eksamensbekendtgørelserne, karakterbekendtgørelsen mm. Eleverne
kvitterer for modtagelsen af hæftet, som du beholder og som skal ikke afleveres tilbage.
Hvis din klasse har været til eksamensinformation og du ikke har fået eksamenshæftet endnu, skal du henvende dig på kontoret.