Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Samfundsfag A, Matematik A

- Hvorfor er der forskel på, hvilke partier mænd og kvinder stemmer på?
- Hvordan er det danske velfærdssamfund indrettet, og hvilke udfordringer står vi i Næstved og Danmark overfor?
- Er meningsmålinger pålidelige og hvordan beregnes den statistiske usikkerhed?


På denne studieretning får du gode muligheder for at fordybe dig i og opnå en større forståelse for det moderne, globale samfund på både det lokale, nationale og internationale niveau. I Samfundsfag arbejdes der med aktuelle problemstillinger, og du lærer gennem fagets teorier, metoder og modeller at forholde dig kritisk og reflekteret til det omgivende samfund.


I Matematik arbejdes der med modeller, statistik og beregninger, og gennem faget opnår du en dybere indsigt i konkrete og aktuelle problemstillinger. Faget træner endvidere din evne til at arbejde logisk og systematisk samt din evne til at argumentere.


Vi ser nærmere på virkelighedens samfundsmæssige udfordringer, når vi besøger fx
CEPOS, Folketinget og Næstved Kommune.

 

Se studieretningens opbygning