Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Studieretninger 2023

STX er en tre-årig uddannelse, som du kan sammensætte, så den passer til dine interesser og kvalificerer dig til at søge ind på lige netop din drømmeuddannelse efter den afsluttende eksamen.

Gennem de tre år uddannelsen varer, bliver du præsenteret for en bred række af fag inden for alle fagområder. Du får almen viden og dannelse, som ruster dig til et liv i et moderne demokratisk samfund, og vi lægger vægt på at du lærer at forholde dig reflekteret og ansvarligt i forholdet til omverdenen.

STX uddannelsen

STX er den bredeste og mest fleksible ungdomsuddannelse, hvor du får et rigtigt godt grundlag for at tage en videregående uddannelse. Med en STX har du mulighed for at få adgang til samtlige videregående uddannelser i landet.

 

 

Studieretninger 

Herkan du se studieretningernes opbygning og de mulige valgfag.

 

Idræt
Biologi A, Kemi B, Idræt B

Naturvidenskab
Biologi A, Kemi B
Matematik A, Fysik A/B, Kemi A/B
Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B
Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B

Samfund
Samfundsfag A, Engelsk A
Samfundsfag A, Matematik A
Global Studies: Samfundsfag A, Engelsk A
Business: Samfundsfag A, Engelsk A, Erhvervsøkonomi C

Sprog
Engelsk A, Tysk A/Fransk A, Samfundsfag B
Engelsk A, Spansk A/Kinesisk A/Russisk A, Samfundsfag B + Latin C
Engelsk A, Sprog A, Latin C
Engelsk A, Spansk A, Tysk B/Kinesisk B

Kunstnerisk
Musik A, Engelsk A

 

Se her, hvad du kan bruge studieretningerne til: For at få en total oversigt over, hvad du kan videreuddanne dig til, kan du bruge ”Adgangskortet” på Undervisningsministeriets hjemmeside. Det viser, hvad din studieretning giver adgang til. Husk at vælge "STX" og taste studieretningsfagene ind. 

Du kan også se, hvilke uddannelser du yderligere får adgang til, hvis du tager et fag på et højere niveau som valgfag. 
Det er langt fra alle fag, der giver adgang til videregående uddannelser. Derfor er det ikke alle fag, du kan taste ind på Adgangskortet.

Naturvidenskabelig

Studieretningerne er for dig, der interesserer dig for alt det levende omkring os: De helt store sammenhænge og de mikroskobiske små.

Samfundsvidenskabelig

Samfundsfag giver dig en forståelse for det samfund, du lever i. Vi arbejder hovedsageligt inden for de tre store emner: Sociologi, økonomi og politik, både nationalt og internationalt.

Sproglige studieretninger

Vejen til hele verden går gennem sprog, og NGH er et internationalt orienteret gymnasium. Vi tilbyder engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk og kinesisk, og vi tilbyder alle sprogfag på højeste niveau.

Kunstnerisk

På den kreative studieretning med musik og engelsk arbejder vi i tre spor: Musikvidenskabeligt, analytisk og praktisk.

Idræt

Studieretningen med idræt kunne være noget for dig, hvis du er interesseret i at forstå, hvordan kroppen fungerer, og fx vil eksperimentere med at måle blodkredsløbet, lungerne- og kroppens energiproduktion. Hvordan øger du eksempelvis mest effektivt dit kondital? Vi ser også på kroppens funktioner og biokemiske processer i forbindelse med sundhed og sygdomsforebyggelse.