Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Engelsk A, Tysk A/Fransk A, Samfundsfag B

Denne studieretning er for dig, som ønsker at blive klogere på, hvordan mennesker i verden uden for lille Danmark handler og tænker. Du lærer om kulturforskelle og særlige samfundsforhold i de forskellige geografiske områder.

På denne studieretning får du mulighed for at fortsætte med det sprog du havde i grundskolen, hvad enten det er tysk eller fransk. Du kan på denne studieretning også vælge fransk begynder, hvis ikke du har haft fransk før.

Tyskland er EU’s største land og Danmarks vigtigste handelspartner. Tysk sprog, politik og kultur har præget Danmark i århundreder og gør det stadig. Når du lærer tysk, bliver du klogere på europæisk kultur og historie, og du kommer tættere på et naboland, som du nemt kan bo, arbejde eller studere i, når du er færdig med gymnasiet.

Frankrig har ligeledes tætte relationer til Danmark. Dronningens mand kom derfra, prinserne er halvt fransk og prinsesse Marie er oprindeligt fra Grenoble i Frankrig. Frankrig og Tyskland har tætte bånd og har længe været foregangslande i EU. Den franske kultur har stor indflydelse i verden og alle kender nogle franske musikere, forfattere, filosoffer, billedkunstnere, tøjdesignere mv. Desuden er fransk talt på alle kontinenter, ikke mindst i Afrika og i alle internationale organisationer, hvor sproget er et af de officielle sprog. Derfor vil du formentlig på et eller andet tidspunkt have brug for sproget i dit arbejdsliv, uanset hvilken branche du vælger.

På denne studieretning får du mulighed for at kombinere sprogfaget med SaB, hvor man i sociologi f.eks. kan sammenligne, hvordan det er at være ung i andre lande. Man kan arbejde med, hvilke ligheder og forskelle det politiske system har i andre lande sammenlignet med Danmark, samt hvordan disse landes velfærdsstater er opbygget. 

En vigtig forudsætning for at forstå andre kulturer er at lære sproget, og sprog er langt mere end grammatik og bøjning af verber. 

Den tidligere nobelprismodtager Nelson Mandela formulerede det på følgende måde:

"If you talk to a man in a language he understands

that goes to his head

If you talk to him in his language

you talk to his heart"

Så hvis du vælger en studieretning med sprog på NGH, kommer du et skridt nærmere på en fremtid, hvor du reelt kan forstå og kommunikere med folk fra andre kulturer, og det er nødvendigt, hvis Danmark skal hjælpe og handle med andre lande i fremtiden.

 

Se studieretningens opbygning