Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Eksterne henvendelser

Vores pejlemærker for evt. besøg på NGH er vores formålsparagraf, vision og værdisæt.  

  • Besøg på NGH skal have et lærings- og eller dannelsesmæssigt sigte/perspektiv  
  • Besøg skal godkendes af ledelsesrepræsentant 
  • Der skal ved besøg på NGH tages hensyn til evt. andre aktiviteter på skolen  
  • Relevante aktører skal orienteres fx, hvis der kræves udstyr, særlige lokaler, skemaændringer etc.
  • Besøg registreres altid i månedskalenderen  
  • Der skal være en særlig opmærksomhed på behandling af elevers data (databehandlingsaftale), hvis dette behandles af ekstern part  
  • Der skal altid være en ansvarlig kontaktperson på NGH 
  • Henvendelser med et religiøst formål får som udgangspunkt ikke lov til at besøge NGH 
  • Henvendelser med et antidemokratisk formål får ikke lov til at besøge NGH 
  • Henvendelser om uddeling af flyers, ophængning af plakater etc. behandles på lige fod med besøgende  

Har du spørgsmål, kan du kontakte vicerektor Jon Hestbech.