Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Georg Mohr

Georg Mohr henvender sig til dig, der er dygtig til matematik.

Formålet med Georg Mohr er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste matematik-elever med opgaver, hvis sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning.

Vinderne af konkurrencen får mulighed for at gå videre til den Internationale Matematik Olympiade (IMO).

Kan du lide at tumle med matematiske problemer, kan du deltage i NGH's Georg Mohr-studiekreds. Du kan finde mødedatoerne i Lectio og møder bare op.