Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fagpakker

Mennesker og samfund

Samfundsfag B og Psykologi C

Fagpakken er for dig, der interesserer dig for individets samspil med samfundet, og som måske overvejer en uddannelse og karriere inden for omsorg, undervisning og socialt arbejde.

Temaer i undervisningen kan være:
- Social arv og muligheder
- Hvem har gjort dig til den du er? Er det dine forældres gener, samfundet eller dig selv?
- Velfærdstatens rolle og betydning for danskere
- Køn og ligestilling
- Hvad betyder politik for mennesker og samfund?
- Behovsopfyldelse og økonomi

I undervisningen vil du komme på fagpakkebrobygning sammen med dit fagpakkehold på enten lærer-, pædagog- og/eller socialrådgiveruddannelsen.

Eksempler på uddannelser og job som fagpakken lægger op til:
- Pædagog
- Lærer
- Socialrådgiver
- Politibetjent
- Pædagogisk assistent
- … og mange, mange flere

 

Mennesker og sundhed

Biologi B og psykologi C

Fagpakken er for dig, der interesserer dig for menneskets krop og psyke og som overvejer en uddannelse og karriere inden for omsorg, sundhed og socialt
arbejde.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. I undervisningen indgår feltarbejde fx i en vuggestue, og vi samarbejder også med andre eksterne parter. 
I samarbejdet mellem fagene indgår temaer som arv og miljø, evolution og genetik, og hvad personlighed egentlig er.

Temaer i undervisningen kan fx være:
- Kroppens og psykens sammensætning
- Naturens måde at fungere på
- Hvad betyder opvækst og social arv for individet?
- Arv og miljø
- Evolution
- Genetik

I undervisningen vil du komme på fagpakkebrobygning sammen med dit fagpakkehold på en sundhedsuddannelse.

Eksempler på uddannelser og job, som fagpakken lægger op til:

-       Ergoterapeut
-       Fysioterapeut
-       Sygeplejerske
-       Laborant
-       Apoteksassistent
-       … og mange, mange flere

 

Business

Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C

Fagpakken er for dig, der interesserer dig for business og handel, og måske har et ønske om at eje eller være en del af en virksomhed en dag.
Du stifter bekendtskab med de overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med at oprette en virksomhed, og hvordan man opstiller en strategi for at udvikle en virksomhed. Som en del af dette lærer du om samfundet og de vilkår, der er for både offentlige og private virksomheder.

Temaer i undervisningen kan være:
- Hvordan fungerer en virksomhed?
- Hvordan fungerer et samfund som det danske?
- Hvordan er forholdet mellem individet og samfundet?
- Hvordan starter man en virksomhed?
- Hvilke politiske, økonomiske og sociale forhold har betydning for at leve og have en virksomhed i det danske samfund?

I undervisningen vil du komme på fagpakkebrobygning sammen med dit fagpakkehold på en business-uddannelse.

Eksempler på uddannelser og job, som fagpakken lægger op til:
- Finans-/banksektoren
- Ejendomsmægler
- Iværksætter
- Revisor og regnskab
- … og mange, mange flere