Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Udgifter

I løbet af uddannelsen vil der være nogle udgifter til visse bøger, kopier/print og studieture, som eleverne selv skal betale.

I løbet af den 2- eller 3-årige ungdomsuddannelse er egenbetaling for undervisningsmidler højst 1.500 kr. Derudover kommer udgifter til elevens studietur i 2.g og 2.HF. Vi forventer desuden, at eleven har en bærbar computer, som kan medbringes til brug i den daglige undervisning.

Vi gennemgår her de udgifter, som eleverne vil støde på. 

Ordbøger i elevens sprogfag 
Skolen abonnerer på elektroniske ordbøger, som eleverne kan bruge på skolen og hjemme via internettet. 
Vi anbefaler derfor ikke, at I køber ordbøger uden at tale med sproglæreren, som kan anbefale nogle bestemte eller henvise til yderligere, gratis ordbøger på internettet. 

Lommeregner til matematik 
Eleverne skal ikke købe en lommeregner inden skolestart - i matematikundervisningen bruger vi i stedet et matematikprogram på computeren, der koster eleven ca. 175 kr. om året. Matematiklærerne fortæller mere om det ved undervisningens start. 

Print

Som elev kan du printe på skolens printere. Hver elev får adgang til at printe ud på skolens printere, og alle elever får 120 kr. pr. år. Har man behov for mere, kan man købe flere print og kopier for 0,50 kr. pr. stk. farveprint/kopi koster 2,50 kr. pr. stk. 

Studierejser 
Vi tilbyder alle klasser en studierejse eller udveksling med en klasse på en af de skoler, som vi samarbejder med i Europa. Rejsen uddyber det faglige indhold i et eller flere fag. 
Lærerne gennemfører en anonym rundspørge blandt klassens elever om den maksimale acceptable pris for turen. Men prisen ligger typisk omkring 3.500 kr. for rejsen og ophold. Hertil kommer mad og lommepenge. Der skal gives skriftligt tilsagn fra alle elever (eller deres forældre, hvis eleven er under 18 år) om, at de vil deltage på de angivne betingelser. Ligesom der bliver givet tilsagn om, at skolens ordensregler gælder på rejsen. 
Vi aflyser rejsen, hvis mere end tre elever melder fra. De elever, der ikke deltager, skriver i stedet en stor opgave, der stilles af rejselærerne. 
Ca. én måned efter rejsen holder klassen en rejseaften for forældrene med billeder og beskrivelser. 

Ekskursioner
Ekskursioner er undervisning, som foregår uden for skolen. 
Det kan være et besøg i Folketinget i samfundsfag, et teaterbesøg i dansk eller en dag på Danmarks Tekniske Universitet i fysik. 
Vi forventer, at eleverne selv betaler transporten, mens faglæreren kan søge skolen om betaling af eventuel entre. Der er mødepligt til ekskursioner, hvis klassen først er blevet enige om at tage af sted. Op til tre elever kan melde fra, uden at ekskursionen bliver aflyst. Elever, der ikke deltager i ekskursionen, skal i stedet skrive en opgave i emnet.

Introtur: Ved skolestart skal hver elev betale 50 kr. til introtur.