Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Biologi A, Kemi B

- Hvorfor bruger man forsøgsdyr i forskning?
- Hvad er enzymer, og hvordan virker de?
- Kan kemiske stoffer påvirke mit DNA og give kræft?


Hvis du er interesseret i naturen, miljøet, hvordan kroppen
fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og
forskning, kan denne studieretning være noget for dig.
Undervisningen består af både teori og eksperimentelt
arbejde både i laboratoriet med fx bestemmelse af kondital,
gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper, og
i naturen hvor vi laver feltundersøgelser af lokale biotoper
som fx Holmegaard mose eller Susåen.


Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner,
og fagene supplerer hinanden godt.

Se studieretningens opbygning her