Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Mobilfri undervisningstid

På NGH arbejder vi for at skabe de bedste rammer for læring, og for at undgå forstyrrelser indfører vi mobilfri undervisning fra august 2023.

I starten af hvert modul afleveres mobiltelefonen, på flytilstand, i mobilrammerne. Smart watches må kun benyttes som ur i undervisningen. 

Et undervisningsmodul starter altid med lukkede computerskærme. Læreren beslutter, hvornår elever bruger deres computere, og computere må kun anvendes til undervisningsrelateret brug.

Hvis en elev ikke overholder skolens regler vedr. brug af mobiltelefon og computer, vil eleven i første omgang blive bedt om at aflevere mobiltelefonen/lukke for computeren, som reglerne foreskriver.  Hvis eleven fortsat ikke overholder reglerne, vil denne blive noteret fraværende fra undervisningen.  

Hvis der fortsat er udfordringer med elevens adfærd, sendes eleven til klassens uddannelseschef. 
Ved gentagelsestilfælde kan skolen inddrage mobiltelefonen resten af skoledagen. 

Hvis det viser sig, at eleven er i besiddelse af ekstra telefon(er) inddrages den/de og afleveres på kontoret. Eleven kan så hente mobilerne efter skoledagens afslutning, og vedkommende indkaldes desuden til samtale og mulig sanktion hos klassens uddannelsesleder, jf. studie- og ordensreglerne.