Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Snyd

Hvis en lærer har en fagligt begrundet formodning om snyd i en elevs skriftlige aflevering, kan eleven blive indkaldt til en samtale. Samtalen vil være formet som en faglig undersøgelse af elevens viden og evner inden for det faglige stof, som afleveringen omhandler. Faglæreren samt en ledelsesrepræsentant vil være til stede ved mødet.

Hvis der efter samtalen er en bestyrket formodning om snyd/plagiat, vil skolen sanktionere efter den gældende sanktionsrække. Sanktioner, der tildeles pga. snyd/plagiat, bortfalder ikke ved starten af et nyt skoleår.