Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Naturvidenskabelig

Biologi A, Kemi B

- Hvorfor bruger man forsøgsdyr i forskning?
- Hvad er enzymer, og hvordan virker de?
- Kan kemiske stoffer påvirke mit DNA og give kræft?


Hvis du er interesseret i naturen, miljøet, hvordan kroppen
fungerer, genetik og genteknologi, lægemidler og
forskning, kan denne studieretning være noget for dig.
Undervisningen består af både teori og eksperimentelt
arbejde både i laboratoriet med fx bestemmelse af kondital,
gensplejsning eller bestemmelse af blodtyper, og
i naturen hvor vi laver feltundersøgelser af lokale biotoper
som fx Holmegaard mose eller Susåen.


Her er fokus på naturvidenskabelige metoder og emner,
og fagene supplerer hinanden godt.

Se studieretningens opbygning her

 

Matematik A, Fysik A/B, Kemi B

- Er fusionsenergi løsningen på klimaproblemerne?
- Kan jorden gå under i morgen ved meteor-nedslag?
- Hvordan laver man nye lægemidler?


Studieretningen er for dig, hvis du har almen interesse
i naturvidenskabelige emner og tankegange. Du får
Matematik på højeste niveau, og sammen med Fysik
og Kemi arbejdes der både teoretisk og eksperimentelt
for at få indblik i verdens opbygning og sammenhænge.
Samtidig kommer Matematikken i spil som værktøj til at
løse problemstillinger i Fysik og Kemi.


Vi tager ofte på tur ud af huset og besøger fx Nationalmuseet,
DTU, Næstved Sygehus og IO Interactive, der
har lavet bl.a. spillet ”Hitman”.

Se studieretningens opbygning her

 

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

- Hvilken betydning har enzymerne for øllets smag?
- Er det etisk korrekt at klone et menneske?
- Bæredygtig fremtid: Hvordan produceres biobrændsel,
og hvordan virker en brændselscelle?


Bioteknologi tager udgangspunkt i Biologi og Kemi og integrerer viden og metoder fra begge fag. På denne studieretning kommer du til at arbejde med fremtidens teori og videnskab. Bioteknologi er teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til forskning, analyse, produktion og sygdomsbehandling, og spiller en stadig vigtigere rolle inden for områder som sundhed og sygdom, fødevareteknologi, forædling, samt biologisk og kemisk produktion på et bæredygtigt grundlag.
Ca. 1/5 af undervisningstiden i Bioteknologi arbejder vi eksperimentelt.


Sundhedsuddannelserne i Næstved arbejder sammen med skolen og hjælper os med eksperimenter og apparatur. Vi besøger også bl.a. Kongebryg i Næstved og Eksperimentariet.

Se studieretningens opbygning her

Matematik A, Geovidenskab A, Kemi B

- Hvad sker der i Jordens indre?
- Hvad er kernekraft og er det en god ide?
- Hvordan påvirker vores handlinger klodens fremtid? Og hvad kan vi gøre ved det?


Denne studieretning er for dig, der er interesseret i jordens udvikling, ressourcer og i fremtiden. Undervisningen har både teoretisk og eksperimentel tilgang til læring om vores planet: Både jordens indre, atmosfæren, vandressourcer, energiressourcer og meget andet.
Vi anvender avancerede matematikprogrammer til at udvikle matematiske modeller, der kan give indblik i sammenhænge mellem fysiske størrelser.


Vi tager ud af huset og besøger danske universiteter, klinter på Møn og Stevns, laver feltarbejde i lokalområdet og smutter måske en tur til Bornholm eller Island.

Se studieretningens opbygning her