Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Administration af reglerne

Lærerne foretager objektive registreringer af om en elev er til stede, og om en elev har afleveret sin opgave til tiden. Deltager en elev i skolerelaterede aktiviteter som f.eks. idrætsstævner eller ekskursioner med andre fag godskrives fraværet.

Klassens lærerteam følger løbende elevernes fravær og giver vejledningen og Uddannelschefen besked om elever, der har bekymrende fravær. Teamet og Uddannelschefen mødes hver måned, hvor de sammen gennemgår elevernes fravær og i samarbejde iværksætter eventuelle sanktioner eller hjælpeforanstaltninger. Erfaringen viser, at det er vigtigt med den tætte og hurtige opfølgning overfor elever med et bekymrende fravær, hvorfor elever og/eller elevens forældre opfordres til at kontakte enten en vejleder eller en teamlærer såfremt en elev i en periode har særlige udfordringer. Er en elev kommet bagud med lektier og opgaver p.g.a. f.eks. langvarig sygdom tilbydes eleven erstatningsundervisning.

Sanktioner iværksættes efter en vurdering af den enkelte elevs forhold, men som udgangspunkt gælder, at såfremt fraværet i en periode kommer over 6 %, får eleven første gang en skriftlig advarsel, medmindre fraværet er dokumenteret, fx med en lægeerklæring. Falder fraværet i den følgende periode, så det i perioden er under 6 %, kommer der ikke yderligere sanktioner. Er fraværet derimod også i den følgende periode over 6 %, får eleven næste sanktion. Er der tale om manglende opgaveafleveringer, iværksættes der sanktioner såfremt eleven ikke deltager i SKRIW (Obligatorisk skriveværksted for elever der mangler at aflevere opgaver) eller såfremt eleven gentagne gange bliver henvist til SKRIW, dvs. gentagne gange afleverer for sent.