Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Høring

Hvis skolen påtænker at tildele dig en sanktion, har du høringsret. Det betyder, at du jf. Forvaltningsloven får mulighed for at komme med en mundtlig eller skriftlig forklaring til den påtænkte sanktion. Din forklaring vil derefter indgå i vurderingen inden en eventuel sanktion iværksættes. Du vil enten blive indkaldt til en høring eller modtage et brev via kontoret om, at det er muligt at benytte høringsretten inden 5 skoledage.