Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lectio guidelines

Lectio er skolens studieadministrative system

Her kan eleverne se deres skemaer, lektier, karakterer og fravær, ligesom visse opgaver afleveres digitalt gennem Lectio.
Hvis en elev er fraværende fra skolen, skal eleven angive fraværsårsager i Lectio.

Hver elev får ved skolestart udleveret et personligt login, som skal anvendes til alle andre funktioner. Det er også dette login som skal anvendes, når forældre vil se med på karakterer eller fravær samt tilmelde sig til en forældrekonsultation.